Cine suntem și cum ne puteți contacta?

 

„Fun Sports Factory” este denumirea comercială a Ready Do Done SRL, persoană juridică de naționalitate română cu număr de ordine în Registrul Comerțului J40/3060/09.03.2017, cod unic de înregistrare fiscală 37181232 (denumiți în continuare „Fun Sports Factory” sau „noi”). În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dumneavoastra cu caracter personal.

Pentru orice sugestie sau întrebare pe care vreți să ne-o adresați cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră ne puteți contacta la adresa de e-mail office@funsportsfactory.com.

 

Categorii de date prelucrate de noi

 

Comentarii

 

Când vizitatorii lasă comentarii pe site colectăm datele cerute în formularul de comentarii necesare pentru a detecta mesajele de tip spam. Astfel, le eliminăm pentru a nu vă deteriora experiența dumneavoastră în timpul vizitării site-ului nostru.

 

Custom training

Secțiunea „Custom training” este creată pentru vizitatorii care își doresc o experiență personalizată, experiență ce necesită date exacte despre vizitator (nume, email, înălțime, greutate, istoric sportiv, probleme medicale, mențiuni) pentru a ne putea raporta direct la nevoile sale.

 

Formularul de contact

Pentru a ne putea contacta prin formularul de contact este necesar sa ne spuneți numele și adresa de email la care putem răspune cererilor dumneavoastră, bineînțeles urmate de mesajul dumneavoastră propriu-zis.

 

Secțiunea de membri și contul meu

Secțiunea de membri numită „Membership” necesită date de contact și de identificare pentru a comanda și a beneficia de serviciile oferite de noi.

 

Conținut de tip embedded din alte site-uri

Articolele de pe acest site pot inclunde conținut incorporat (ex. videouri, imagini, articole, etc.). Conținutul inclus din alte site-uri se comportă în acelați fel cum s-ar comporta dacă vizitați site-urile respective.

Aceste site-uri pot colecta date despre dumneavoastra, pot folosi cookie-uri, pot include conținut din alte site-uri web și pot monitoriza interacțiunea dumneavoastră cu conținutul încorporat.

 

Date analitice

Operatorul colectează date despre modul în care interacționați cu site-ul web.

 

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile. De asemenea, nu prelucrăm, nu înregistrăm și nu utilizăm datele cu caracter personal ale minorilor, în limite rezonabile cunoașterii noastre, decât cu acordul părinților sau după caz a reprezentantului legal. Dacă sunteți minori, vă rugăm să nu ne trimiteți datele dumneavoastră personale, indiferent care ar fi acestea. Dacă totuși alegeți să ne trimiteți corespondență în care ne dezvăluiți datele dumneavoastră personale, fară a avea acordul părinților sau a reprezentantului legal, societatea noastră va refuza în mod exclusiv să prelucreze această corespondență. În cazul în care, în ciuda acestui fapt, se stabilește un contact la cererea minorului, în cazul transferului de date cu caracter personal de către minor, Fun Sports Factory refuză în mod expres să accepte orice cerințe materiale sau morale care rezultă din procesarea contactului.

 

Scopurile pentru care sunt prelucrate datele cu caracter personal

Vom utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri:

 

– Pentru prestarea serviciilor Fun Sports Factory în beneficiul dumneavoastră.

 

Acest scop general poate conține, după caz, urmatoarele:

1. Creearea și administrarea contului în cadrul site-ului Fun Sports Factory;

2. Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea și facturarea acestora;

3. Solutionarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la serviciile achiziționate;

4. Rambursarea contravalorii produselor conform prevederilor legale;

5. Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dumneavoastră.

 

– Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre.

Ne dorim în permanență să vă oferim cea mai bună experiență on-line. Pentru aceasta, putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul dumneavoastră de client.

Ne întemeiem aceste activități pe interesul nostru legitim de a desfășura activități comerciale, având întotdeauna grijă ca drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale să nu fie afectate.

 

– Oferirea de răspunsuri la întrebările pe care le trimiteți dvs. sau la sfaturile, reclamațiile, comentariile dvs. și altele similare.

 

-Soluționarea eventualelor dispute sau reclamații în legătură cu sau rezultând din activitatile prestate de Societate.

 

Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Ca regulă generală, vom stoca datele dumneavoastră cu caracter personal cât timp aveți un cont în cadrul site-ului nostru. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

 

Cui transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal

Nu vindem, transferăm sau divulgăm informațiile pe care le colectăm pe site-ul nostru către orice persoană din afara Fun Sports Factory fără consimțământul dvs., cu excepția (1) cazurilor prevăzute de lege și atunci când este necesar pentru respectarea obligațiilor legale; (2) atunci când este necesar pentru protecția vieții sau a integrității corporale și nu sunteți în măsură să vă dați acordul pentru prelucrarea informațiilor personale; (3) atunci când acest lucru este necesar pentru îndeplinirea sarcinilor de interes public, (4) când dvs. personal ați dezvăluit aceste informații și (5) atunci când este necesar să ne protejăm interesele legitime. Vom păstra informațiile dvs. personale doar pentru intervalul de timp necesar pentru atingerea scopurilor de mai sus.

Societatea poate divulga toate sau o parte din datele personale către alți destinatari, după cum se arată mai jos:

– Împuterniciților desemnați să prelucreze datele cu caracter personal în numele și pe seama sa, cum ar fi furnizori sau colaboratori care asistă Societatea în menţinerea şi desfăşurarea serviciile oferite prin intermediul acestor pagini web (de ex., furnizori de servicii de producere și întreținere a paginilor web, furnizori de servicii de livrare pentru serviciile comandate sau materiale promoționale, furnizori / colaboratori în realizarea / executarea campaniilor de marketing și altele similare, colaboratori sau furnizori care pot oferi cele mai bune răspunsuri la întrebările dvs, furnizori de servicii de plată/bancare.)

– Succesorului sau succesorilor legali, în cazul modificării statutului datorită divizării, fuziunii, restructurării sau altui transfer de control în cadrul societății;

– Altor destinatari la care Fun Sports Factory este autorizat sau obligat să divulge informații personale ale persoanelor în baza reglementărilor aplicabile.

 

Siguranța folosirii cardului bancar

Fun Sports Factory se angajează să aplice măsuri de securitate maxime pentru a proteja interesele clienţilor şi pentru a preveni posibilitatea utilizării abuzive a informaţiilor. Produsele/serviciile disponibile în cadrul paginii Membership (magazin virtual) sunt comercializate prin intermediul soluțiilor de plată online oferite de […].

 

Politica priviind cookie-urile

Pagina Web folosește așa-numitele „Cookie-uri”. Cookie-urile sunt fișiere de mici dimensiuni, formate din litere și numere, care vor fi stocate pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente, prin intermediul unui browser web, pentru a oferi utilizatorului servicii și conținut de cea mai bună calitate ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul. Acestea stochează anumite informații (spre exemplu, limba preferată sau setări ale paginii web), pe care browserul dumneavoastră ni le poate retransfera atunci când accesați din nou Pagina Web (în funcție de durata de viață a Cookie-ului).

 

Drepturile persoanelor vizate

Consimtamântul de prelucrare a datelor personale nu este obligatoriu, dar refuzul de a acorda acces la prelucrarea datelor așa cum este menționat mai sus poate împiedica utilizatorul să utilizeze tot sau o parte din conținutul oferit de site-ul web sau să acceseze informații despre serviciile oferite de Fun Sports Factory.

Prin transmiterea datelor personale către Fun Sports Factory, „persoana vizată” nu renunță la drepturile sale garantate de reglementările României pentru protecția datelor personale și în special dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal din baza de date dacă acestea sunt incomplete, incorecte sau nepotrivite sau prelucrarea acestora nu respectă prevederile reglementărilor ale României.

În măsura în care prelucrarea datelor dvs. personale se bazează exclusiv pe consimțământul dvs., în calitate de persoană vizată, beneficiați de o serie de drepturi, printre care:

a) Dreptul de acces: Utilizatorii ale căror date sunt prelucrate au dreptul de a primi confirmarea, precum și accesul la datele personale referitoare la acestea și la informațiile de procesare, categoriile de date personale, destinatarii datelor, perioada pentru care vor fi stocate datele și alte drepturi

b) Dreptul la rectificarea datelor: Utilizatorii au dreptul să solicite modificarea informațiilor personale incorecte sau completarea datelor incomplete.

Utilizatorii înregistrați au acces la datele lor în orice moment și pot să le editeze / să le modifice direct din contul lor.

c) Dreptul de ștergere a datelor cu caracter personal: În anumite condiții, utilizatorii au dreptul de a șterge informațiile personale la care se referă. Utilizatorii înregistrați își pot șterge contul în orice moment.

d) Dreptul de retragere a privilegiilor: utilizatorii au dreptul în orice moment să își retragă consimțământul oferit la o dată anterioară pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

e) De asemenea, în anumite circumstanțe, utilizatorii au dreptul să depună obiecții la prelucrare datelor personale, dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor şi dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal.

Pentru toate aspectele legate de protecția datelor cu caracter personal și pentru aplicarea drepturilor menționate mai sus, vă rugăm să contactați adresa de contact menționată la articolul Contact.

f) Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere: Dacă credeți că drepturile dvs. sunt încălcate, aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din România.

În funcție de solicitarea utilizatorului / „persoana vizată”, Fun Sports Factory se angajează:

1. Să confirme utilizatorului dacă îi prelucrează sau nu îi procesează datele personale referitoare la respectivul utilizator / „persoana vizată”;

2. Să corecteze sau să șteargă, cu titlu gratuit și fără întârziere, a datelor personale referitoare la utilizator / „persoana vizată”;

3. Limiteze sau să oprească prelucrarea datelor personale ale utilizatorilor / „persoanelor vizate”.

 

Contact

Pentru orice întrebări privind protecția datelor dvs. personale, precum și pentru îndeplinirea drepturilor și cerințelor menționate mai sus, ne puteți contacta prin trimiterea unui e-mail la adresa: office@funsportsfactory.com .  Fun Sports Factory nu răspunde solicitărilor anonime.